O Nás

Jsme zavedená firma zabývající se správou nemovitostí, s dlouholetýmy zkušenostmi v této oblasti,  kde spokojenost klienta je u nás na 1. místě.

Po zkušenostech s některými firmami zabývající se správou nemovitostí, jejich arogancí, nesmyslnýmy poplatky za služby „navíc“, neplnící povinnosti vyplývající ze smlouvy,

Přehnaně dlouhé výpovědní lhůty, výmluvy a neochota po podpisu smlouvy, jsme se rozhodli jít do toho sami.

Naší zárukou spokojenosti klienta  je měsíční výpovědní lhůta od smlouvy, která nás zavazuje plnit si své povinnosti tak, jak bylo dohodnuto při podpisu smlouvy, řádně, včas a vždy k plné spokojenosti klienta. Cena uvedená ve smlouvě je konečná, pevná a bez dalších poplatků.

Při doporučení potenciálnímu  klientovi a následnému podpisu smlouvy máte od nás na výběr ze dvou odměn. Správu nemovitosti na rok zcela zdarma nebo jednorázovou odměnu 1000,- Kč v hotovosti