Služby

Přechod od stávajícího správce.

Dodávky veškerých energií (voda, plyn, elektřina, teplo, atd).

Pravidelné revize.

Údržba, opravy, havarijní služba.

Vedení fondu oprav.

Vedení účetnictví.

Sledování stavu nemovitosti (k předcházení vzniku závad).

Úklid společných prostor.

Další dle dohody